Update Covid-19 (27/07/2020)

Update: evolutie & verspreiding van het Coronavirus
Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Basketbal Vlaanderen op 25 juli 2020
Update: evolutie & verspreiding van het Coronavirus
Basketbal Vlaanderen heeft afgelopen vrijdag overlegd over de evolutie en de verspreiding van het coronavirus COVID-19.
Zoals jullie weten is de competitie ‘19-‘20 omwille van de coronacrisis abrupt afgebroken, met een flink aantal gevolgen: een onafgewerkte competitiekalender, een eindklassement met stijgers en dalers, weliswaar zonder de uitreiking van een kampioenstitel, annulering van de bekercompetitie,…

Basketbal Vlaanderen heeft ervoor gekozen om de planning van de competities ’20-’21 op basis van een klassieke kalender op te maken, d.w.z. met bekerwedstrijden in de maand augustus en de start van de competitie begin september, met als objectief de competities te beëindigen in april ’21.

We kunnen echter niet uitsluiten dat de competities ‘20-‘21 omwille van noodzakelijke COVID-19 maatregelen verstoord worden: maatregelen op nationaal, gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk vlak kunnen leiden tot uitstel of afgelasting van wedstrijden (verschillend per club, per team), een voortijdige competitiestop met eventueel onvolledige rangschikkingen enz.
De wijzigende omstandigheden dwingen ons om hier snel, flexibel en wendbaar op in te spelen. Het is volstrekt onmogelijk om op dit ogenblik tot een sluitende en limitatieve lijst van opties ‘wat te doen als’ te komen. Intussen is het voor iedereen duidelijk dat deze omstandigheden snel kunnen wisselen, met als gevolg dat beslissingen zich opdringen die afwijken van de regels, zoals bepaald in het Intern Reglement van Basketbal Vlaanderen.
Er werd een ad-hoc coronacel aangesteld, met als opdracht om:
In strikte opvolging van de permanent wijzigende omstandigheden te voorzien;
In overleg te treden met de beleidsverantwoordelijken op nationaal, Vlaams, provinciaal en/of gemeentelijk vlak;
Alle noodzakelijke korte termijn-maatregelen te nemen inzake het verloop van de competities;
Frequent overleg te plegen met Association Wallonie Bruxelles de Basketball (AWBB) en Pro Basketball League met als objectief tot eenduidige maatregelen te komen;
Op regelmatige basis te communiceren met de clubs, de referees en alle stakeholders van Basketbal Vlaanderen;
Op maandag 27 juli is er alvast een sporttakoverschrijdend overleg met Minister van Sport Ben Weyts ingepland. Aansluitend wordt er gesproken met de collegae van AWBB en PBL.
Hoe Coronaproof wedstrijden organiseren?
Wij adviseren de clubs alvast om enige voorzichtigheid in te bouwen, de trainingsactiviteiten te herzien of alvast alle noodzakelijke maatregelen te nemen om deze in veilige omstandigheden te laten verlopen.
Wij zullen elke dinsdagavond en vrijdagmiddag een nieuwsbrief naar de clubbestuurders, scheidsrechters en interne organen versturen en een identiek bericht op de www.basketbal.vlaanderen plaatsen, zodat je op de hoogte kan blijven van de basketbalspecifieke maatregelen om de gezondheid van onze leden en fans te vrijwaren.

Geplaatst in Breaking News.